Vítejte, tyto stránky jsou pro všechny tvořivé Duše, které milují čisté vůně a vidí v nich Boží Dar. 
Pro koho tyto stránky nejsou - jsou křesťané, kteří inklinují spíše ke "Starému vínu a starým měchům".  Jsme Nové víno a pokud nás chtějí uchopit staré měchy - potrhají se. Děkujeme za pochopení.

 

Biblická Aromaterapie.cz

aneb Jak BEZPEČNĚ duchovně i prakticky POUŽÍVAT esenciální oleje v křesťanském Životě a jak esence BEZPEČNĚ ZAKOUPIT

  
K
ontemplativní modlitba

Biblická Aromaterapie - Rozkvétání Života - Inspirace Myrophores -
aneb Voňavý poutník, 
který na své Pouti chce dospět k niternému

vášnivému vztahu s Bohem
 

Tato Cesta je Cestou Růstu v modlitbě. Rosteme od modlitby slovní,
přes dar modlitby afektivní...... Až potom můžeme dospět ke kontemplaci.
Vytváříme podporu pro duchovní a emoční zralost.

Naše úsilí není BIBLISTICKÉHO charakteru, ale zaměřujeme se pouze na INSPIRACI z BIBLE a
lidovou zbožnost.
 

Pro více informací přejděte na stránku webhostingu :

 

Vítejte - Vstupte na HLAVNÍ STRÁNKU

Nejedná se o placený proklik - Jen využíváme webhosting zdarma.
Jsme skupinka převážně žen, které oživují pradávnou moudrost a vnáší
péči a Lásku do našich rodin a tohoto světa.
Web financujeme z vlastních zdrojů.

 

 NOVINKA

Je spuštěna i nová stránka zaměřená na podporu empatických citlivých bytostí ,

hlavně žen s vrozenou dispozicí HSP - Highly Sensitive Person,

kdy s pomocí esenciálních olejů mohou o svoji citlivost lépe pečovat,

nebát se jí  a v bezpečném prostoru mohou najít i způsob své seberealizace a dokonce podnikání.

I DOBRO se lépe tvoří se sebevědomím a finanční podporou.

www.rosamystica.vip

  

Jsme součástí projektu Kompas - Křesťanský podnikatel

Až budeme v Nebi  bez fyzického těla jako Andělé - nebudeme se muset starat o potřeby každodenního života. Ale  momentálně jsme součástí pozemského života  a čas modlitby se prolíná s péčí o praktický život. Staráme-li se o praktické věci života - jsou k tomu nutny finanční prostředky.  Abychom správně ošetřili i tento aspekt života - stali jsme se součástí aktivit Křesťanský podnikatel.  Dávná moudrost mnichů je poučná i pro nás v současném světě : "Modli se a pracuj" - Ora et Labora - sv. Benedikt

Kompas - Křesťanský podnikatel

Naše společenství je i pro nevěřící

Nemusíte být věřící, abyste s námi mohli komunikovat a čerpat inspiraci. Předpokládáme, že jako hosté budete respektovat, že jsme ukotveni v křesťanství  a na prvním místě je pro nás čistá Láska Ježíše Krista. Ale jsme lidé, kteří chápou pozemské potřeby a pokud chcete poradit a připojit se  v bezpečném prostředí jen v této oblasti - jste vítáni.

Vítejte - Vstupte na HLAVNÍ STRÁNKU

E SHOP - Jak produkty zakoupit


Naši misi doprovází esence Young Living

Tuto firmu a všechny její příběhy jsme si dokonale prověřili po dobu 10  let . Na VÝBORNOU !  V těchto esenciálních olejích nacházíte nejenom čistou sílu přírody, ale i dotek Jeruzaléma. . Život má zvláštní příběhy a příběh zakladatele mimořádné kvality produktů této firmy,  je o životě plném Boha. Gery Young v Jeruzalémě na půdě, které se dotýkal  sám Ježíš, s Pánem rozmlouval. Boží přítomnost, která se dotkla jeho srdce se promítla do etiky firmy - poctivý a čistý přístup k lidem a životu, a dala vznik světově unikátní péči při výrobě esencí - Seed to Seal - která je podobná péči  při výrobě mešního vína. Tato zodpovědnost k produktu a k mezilidským  vztahům je motivem, proč není překážka tyto esence používat i na cestě Poutníka.

Certifikace kvality Seed to Seal

Jak vznikají pomluvy v církvi vůči esencím, aneb máme to někdy v hlavě veselo. 
Nevolejte exorcistu, stačí používat zdravý rozum, či navštívit psychologa :
 

Pomluvy vůči esenciálním olejům a lidem

 

DUCHOVNÍ STRÁNKA na FB :  

Náš vztah k esenciálním olejům :

Žádný esenciální olej neléčí, neuzdravuje a
není nikterak zázračný.
Léčí a uzdravuje Ježíš Kristus.
Ve vztahu s Pánem dochází k okamžikům transformace, které otřásají naším svědomím, emocemi, řada stavů se somatizuje. Zde esence slouží jako pomocný prostředek. Jsou pouhým produktem stejně jako jídlo, léky, šaty. 

Více na hlavní stránce

 

Také si k esenciálním olejům můžete přikoupit, knihy, které byly vytvořeny specielně k těmto esenciálním olejům, respektujte prosím, že nejsou psány křesťanským slovníkem, ale jsou pro všechny lidi, kteří chtějí tyto esence vnášet do svého života.

 

Knihy k postupům používání esencí

Patrony této modlitební iniciativy a těchto stránek je Panna Maria
a Jan Pavel II.

 
Vyjadřujeme
hlubokou vděčnost
nejenom našim patronům, ale i všem kněžím, řeholníkům a  řeholnicím, kteří nám pro tuto iniciativu
vyjádřili ústní
povolení.
 
 

Láska Panny Marie a její ochrana a vedení

Semínko našeho
Růstu v modlitbě začalo klíčit
u Augustiniánů a rozkvetlo na
Institutu františkánkských studií
v Praze.

 

Inspirují nás různé přístupy ke kontemplaci, především vedení Panny Marie. Pro toho, kdo má potřebu opřít se o nějakou strukturu nabízíme třeba inspiraci kontemplace podle sv.  Bonaventury.

Podrobně popisuje  cestu jak zrát v modlitbě a dozrát ke kontemplaci ve své knize Trojí cesta aneb Oheň Lásky, kterou přeložil a doprovodil audionahrávkami  P. Bonaventura Štivar OFMCap. Odkaz na tento kurz nám dovolil na těchto stránkách zveřejnit. Jsme za tuto podporu velice vděčni. Mnohokrát děkujeme. Nabízíme tuto inspiraci i Vám :

 O Trojí cestě - sv. Bonaventura

 

Používáte na své duchovní cestě kontemplaci podle Oblaku nevědění ? Doporučujeme nedělejte to, tento spis byl označen jako NEŽÁDOUCÍ, protože narušuje vztah s Ježíšem Kristem a se Svatou Trojicí. 
Toto upozornění vzešlo od svatého otce Jana Pavla II. již v roce 1989 v Listu biskupům katolické církve ohledně některých aspektů křesťanské meditace.

List ke stažení zde 


CIVILNÍ STRÁNKA na FB  :
 
 
 aktuality pro potřeby běžného
každodenního života.

Rádi poradíme i běžnému spotřebiteli. Můžete si skrze naši esenciální identitu bezpečně zakoupit produkty jako v kláštěrní oficíně :

 

  E SHOP - Jak esence zakoupit krok za krokem
 

  Virtuální KATALOG všech produktů

   

 

 

Hlavní organizátorka
této inspirace :

Ráda vám poradím v otázkách modlitby
i praktického života a jak esence mohou
podpořit Váš  Růst v modlitbě.

Šárka Sarah Maria Hyánková 
esenciální identita : 22625251

Diplomovaná absolventka
Institutu františkánských studií.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

Pictures: freepik.comTOPlist
TOPlist